Store Norske LeksikonMetaSat Element External Identifier
acceleration https://snl.no/akselerasjon
adhesion https://snl.no/adhesjon
alternatingCurrent https://snl.no/vekselstr%C3%B8m
altimeter https://snl.no/h%C3%B8ydem%C3%A5ler
altitude https://snl.no/altimetri
angularVelocity https://snl.no/vinkelhastighet
anomaly https://snl.no/anomali
apogee https://snl.no/apogeum_-_astronomi
area https://snl.no/areal
astronomicalObject https://snl.no/himmellegeme
author https://snl.no/auteur
average https://snl.no/gjennomsnitt
boltzmannConstant https://snl.no/Boltzmanns_konstant
calibration https://snl.no/kalibrering
celestialMechanics https://snl.no/celest_mekanikk
centripetalForce https://snl.no/sentripetalkraft
coordinates https://snl.no/geografiske_koordinater
coriolisForce https://snl.no/corioliskraften
current https://snl.no/elektrisk_str%C3%B8m
database https://snl.no/database
density https://snl.no/tetthet
diameter https://snl.no/diameter
digitalSignalProcessing https://snl.no/digital_signalbehandling
earthObservationSatellite https://snl.no/jordobservasjon
ecliptic https://snl.no/ekliptikken
electricalResistance https://snl.no/resistans
electricalResistivity https://snl.no/resistivitet
electricCharge https://snl.no/elektrisk_ladning
electricity https://snl.no/elektrisitet
energy https://snl.no/energi
ephemeris https://snl.no/efemerider
escapeVelocity https://snl.no/unnslipningshastighet
force https://snl.no/kraft_-_fysikk
geographicInformationSystem https://snl.no/GIS
geostationaryOrbit https://snl.no/geostasjon%C3%A6r_bane
geosynchronousOrbit https://snl.no/geosynkron_bane
gForce https://snl.no/g-kraft
gravitationalConstant https://snl.no/gravitasjonskonstanten
gravitationalField https://snl.no/gravitasjonsfelt
gravity https://snl.no/gravitasjon
gyroscope https://snl.no/gyroskop
heliocentricOrbit https://snl.no/heliosentrisk
hohmannTransferOrbit https://snl.no/Hohmann-bane
impulse https://snl.no/impuls_-_fysikk
inertialReferenceFrame https://snl.no/treghetssystem_-_fysikk
integral https://snl.no/Integral
intellectualWork https://snl.no/%C3%A5ndsverk
kineticEnergy https://snl.no/kinetisk_energi
leakage https://snl.no/lekkasje_-_teknikk
length https://snl.no/longitude
liquid https://snl.no/v%C3%A6ske
longitude https://snl.no/lengdegrad
mass https://snl.no/masse
mechanicalEnergy https://snl.no/mekanisk_energi
microcontroller https://snl.no/mikrokontroller
momentOfInertia https://snl.no/treghetsmoment
momentum https://snl.no/bevegelsesmengde
netForce https://snl.no/resultantkraft
nuclearPower https://snl.no/kjernekraft
observatory https://snl.no/observatorium
orbitalElements https://snl.no/baneelementer
orbitalInclination https://snl.no/inklinasjon_-_astronomi
orbitalPeriod https://snl.no/oml%C3%B8pstid_-_astronomi
organization https://snl.no/organisasjon
osculatingOrbit https://snl.no/oskulerende_bane
packet https://snl.no/datapakke
parabolicTrajectory https://snl.no/parabolsk_bane
perigee https://snl.no/perigeum
perturbation https://snl.no/perturbasjon_-_astronomi
phase https://snl.no/fase_-_fysikk
potentialEnergy https://snl.no/potensiell_energi
power https://snl.no/elektrisk_effekt
precession https://snl.no/presesjon_-_mekanikk
precision https://snl.no/presisjon
radio https://snl.no/radio_-_massemedium
rocheLimit https://snl.no/Roches_grense
siderealTime https://snl.no/siderisk_rotasjonstid
solarCell https://snl.no/solceller
spaceProbe https://snl.no/romsonde
speed https://snl.no/fart_-_fysikk
stress https://snl.no/spenning_-_mekanikk
synchronousOrbit https://snl.no/synkron_bane
time https://snl.no/tid
torque https://snl.no/dreiemoment
transformer https://snl.no/transformator
transistor https://snl.no/transistor
voltage https://snl.no/elektrisk_spenning
waterVapor https://snl.no/vanndamp
wave https://snl.no/b%C3%B8lge
wavelength https://snl.no/b%C3%B8lgelengde
weight https://snl.no/tyngde
work https://snl.no/arbeid_-_fysikk

Store Norske Leksikon Crosswalk


Back to All Crosswalks

MetaSat Element External Identifier
acceleration https://snl.no/akselerasjon
adhesion https://snl.no/adhesjon
alternatingCurrent https://snl.no/vekselstr%C3%B8m
altimeter https://snl.no/h%C3%B8ydem%C3%A5ler
altitude https://snl.no/altimetri
angularVelocity https://snl.no/vinkelhastighet
anomaly https://snl.no/anomali
apogee https://snl.no/apogeum_-_astronomi
area https://snl.no/areal
astronomicalObject https://snl.no/himmellegeme
author https://snl.no/auteur
average https://snl.no/gjennomsnitt
boltzmannConstant https://snl.no/Boltzmanns_konstant
calibration https://snl.no/kalibrering
celestialMechanics https://snl.no/celest_mekanikk
centripetalForce https://snl.no/sentripetalkraft
coordinates https://snl.no/geografiske_koordinater
coriolisForce https://snl.no/corioliskraften
current https://snl.no/elektrisk_str%C3%B8m
database https://snl.no/database
density https://snl.no/tetthet
diameter https://snl.no/diameter
digitalSignalProcessing https://snl.no/digital_signalbehandling
earthObservationSatellite https://snl.no/jordobservasjon
ecliptic https://snl.no/ekliptikken
electricalResistance https://snl.no/resistans
electricalResistivity https://snl.no/resistivitet
electricCharge https://snl.no/elektrisk_ladning
electricity https://snl.no/elektrisitet
energy https://snl.no/energi
ephemeris https://snl.no/efemerider
escapeVelocity https://snl.no/unnslipningshastighet
force https://snl.no/kraft_-_fysikk
geographicInformationSystem https://snl.no/GIS
geostationaryOrbit https://snl.no/geostasjon%C3%A6r_bane
geosynchronousOrbit https://snl.no/geosynkron_bane
gForce https://snl.no/g-kraft
gravitationalConstant https://snl.no/gravitasjonskonstanten
gravitationalField https://snl.no/gravitasjonsfelt
gravity https://snl.no/gravitasjon
gyroscope https://snl.no/gyroskop
heliocentricOrbit https://snl.no/heliosentrisk
hohmannTransferOrbit https://snl.no/Hohmann-bane
impulse https://snl.no/impuls_-_fysikk
inertialReferenceFrame https://snl.no/treghetssystem_-_fysikk
integral https://snl.no/Integral
intellectualWork https://snl.no/%C3%A5ndsverk
kineticEnergy https://snl.no/kinetisk_energi
leakage https://snl.no/lekkasje_-_teknikk
length https://snl.no/longitude
liquid https://snl.no/v%C3%A6ske
longitude https://snl.no/lengdegrad
mass https://snl.no/masse
mechanicalEnergy https://snl.no/mekanisk_energi
microcontroller https://snl.no/mikrokontroller
momentOfInertia https://snl.no/treghetsmoment
momentum https://snl.no/bevegelsesmengde
netForce https://snl.no/resultantkraft
nuclearPower https://snl.no/kjernekraft
observatory https://snl.no/observatorium
orbitalElements https://snl.no/baneelementer
orbitalInclination https://snl.no/inklinasjon_-_astronomi
orbitalPeriod https://snl.no/oml%C3%B8pstid_-_astronomi
organization https://snl.no/organisasjon
osculatingOrbit https://snl.no/oskulerende_bane
packet https://snl.no/datapakke
parabolicTrajectory https://snl.no/parabolsk_bane
perigee https://snl.no/perigeum
perturbation https://snl.no/perturbasjon_-_astronomi
phase https://snl.no/fase_-_fysikk
potentialEnergy https://snl.no/potensiell_energi
power https://snl.no/elektrisk_effekt
precession https://snl.no/presesjon_-_mekanikk
precision https://snl.no/presisjon
radio https://snl.no/radio_-_massemedium
rocheLimit https://snl.no/Roches_grense
siderealTime https://snl.no/siderisk_rotasjonstid
solarCell https://snl.no/solceller
spaceProbe https://snl.no/romsonde
speed https://snl.no/fart_-_fysikk
stress https://snl.no/spenning_-_mekanikk
synchronousOrbit https://snl.no/synkron_bane
time https://snl.no/tid
torque https://snl.no/dreiemoment
transformer https://snl.no/transformator
transistor https://snl.no/transistor
voltage https://snl.no/elektrisk_spenning
waterVapor https://snl.no/vanndamp
wave https://snl.no/b%C3%B8lge
wavelength https://snl.no/b%C3%B8lgelengde
weight https://snl.no/tyngde
work https://snl.no/arbeid_-_fysikk